Ouders

Ouderportaal

Via de ouderapp houden we u graag op de hoogte over de ontwikkelingen bij Kinderopvang Het Zonnetje. Hier kunt u ook terecht om ruildagen aan te vragen, af te melden, facturen in te zien en andere zaken. Deze informatie is ook te raadplegen via het ouderportaal die eenvoudig functioneert via de browser van uw laptop of desktop. De ouderapp en het ouderportaal worden verzorgd door Rosa/Muldata, een gespecialiseerd softwarebedrijf voor kinderopvang.

De inloggegevens ontvangt u per e-mail rond de startdatum van de kinderopvang. 

Klik hier om naar het ouderportaal te gaan of druk op de onderstaande knop.

Oudercommissie Westvlietweg (kinderdagopvang)

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de kinderdagopvang aan de Westvlietweg. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die aan de Westvlietweg worden opgevangen. Het doel van de oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en waar nodig te verbeteren. Daarnaast kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders, de organisatie en de GGD.

Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang. Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen, die 4 keer per jaar worden gehouden, worden adviesaanvragen van Kinderopvang Het Zonnetje behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Op dit moment vormen de volgende ouders de oudercommissie van Het Zonnetje: Susan Zwijns, moeder van Jorre (2019) en Vera (2021), Thijs Bosboom, vader van Ole en Guus (2020), en Anne-Marie van Dalen, moeder van Stella (2020).

Omdat de oudercommissie op dit moment maar uit drie leden bestaat hebben we besloten de taken zo veel mogelijk samen uit te voeren en in het geval dat bijvoorbeeld een voorzitter nodig is, te rouleren. Wij zullen 3-4 keer per jaar samenkomen en vergaderen. 7 dagen voor een vergadering zullen wij u op de hoogte brengen van de geplande vergadering en kunt u vergaderpunten aandragen en met ons meedenken. Na elke vergadering zullen de notulen op aanvraag ter inzage beschikbaar zijn. Natuurlijk bent u ook op andere momenten altijd vrij ons per mail of persoonlijk te benaderen voor vragen en/of opmerkingen.

De oudercommissie is op zoek naar ouders die ook deel zouden willen uitmaken van de oudercommissie en zo mee willen denken en helpen om Kinderopvang Het Zonnetje een zo’n fijn mogelijke plek te laten zijn voor onze kinderen. Neem gerust contact op met ons.

E-mailadres: oc.kdv.hetzonnetje@gmail.com

Leden van de oudercommissie

Messehm Kasim

Thijs Bosboom

Anne-Marie van Dalen