Het Zonnetje

Kleinschalig en professionele buitenschoolse opvang

Welkom op de site van Kinderopvang Het Zonnetje

Het Zonnetje is een kleinschalig en professionele buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Kinderopvang is meer dan alleen het verzorgen van kinderen. Het is ook goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Kinderopvang het Zonnetje biedt een gezellige veilige omgeving aan, waarin kinderen zich prettig voelen en alle kansen en uitdagingen krijgen om zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen.
Met vaste groepsleiding en een kleine groep, zodat er een vertrouwde band kan ontstaan. Daarnaast willen wij zorg dragen voor een goede aansluiting op uw persoonlijke situatie. Een betrouwbare en actieve opvang!

Informatie omtrent het nieuwe hygiëneprotocol

We zijn weer van start gegaan en heel blij de kinderen weer te zien. BSO het Zonnetje heeft nog een paar plekken beschikbaar op donderdag en vrijdag.

In het nieuwe hygiëneprotocol kunt u nalezen wat de maatregelen zijn die in acht genomen moeten worden.

Klik hier voor het hygiëneprotocol.

Informatie

Om u zo duidelijk mogelijk beeld te geven van wat wij doen en wij voor staan hebben wij een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Dit pedagogisch plan ligt ter inzage op de vestiging.
Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u altijd mailen naar info@kinderopvanghetzonnetje.nl
U kunt natuurlijk altijd even langs komen!

Groepsindeling

Bij kinderopvang het zonnetje werken we met 1 groep. Het maximaal aantal kinderen in deze groep is 15. Voor 15 kinderen zijn er twee pedagogisch medewerkers (pmers).
1 pmer mag 10 kinderen begeleiden. Het is een verticale groep met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Wij zien de buitenschoolse opvang als een verlengstuk van het gezin. Omdat wij er een verticale groep werken zitten er broertjes en zusjes bij elkaar in de groep en kunnen kinderen van verschillende leeftijdsgroepen met elkaar spelen. Net als thuis.

Activiteiten

De medewerkers bij het zonnetje proberen alle facetten van de persoonlijkheid bij kinderen te stimuleren. Dit doen wij d.m.v. activiteiten gericht op de sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. De pmers kunnen de activiteiten aanpassen op de behoefte van het kind. Ieder seizoen hebben wij nieuwe knutselactiviteiten waar de kinderen invloed op uit kunnen oefenen.

Openingstijden

De La Reyschool (locatie La Reyweg)
14.45 – 18.00 uur
De La Reyschool (locatie Voorthuizenstraat)
14.45 – 18.00 uur
Woensdag: 12.15 uur

Rosaschool (locatie Nijkerklaan)
14.15 – 18.00 uur
Woensdag 12.30 uur

Tarieven

De tarieven voor 2020 bedraagt:

  • 52 weken opvang €7,02 per uur
  • 46 weken opvang €7,74 per uur
  • Vakantieopvang €7,74 per uur

Kinderopvangtoeslag

U kunt uw kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst www.belastingdienst.nl of www.toeslagen.nl
U moet dit doen binnen drie maanden nadat de kinderopvang van start is gegaan.

Kinderdagverblijf De Boefjes

Zoekt u een leuke, kleinschalige en huiselijke kinderopvang voor uw kind? Kinderopvang De Boefjes biedt het gehele jaar opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Kijk op de website De Boefjes voor meer informatie.